Кръгла маса: „Съвременни тенденции в Близкия изток“

Категория: Събития Коментари:

На 15 май 2023 г. в Заседателна зала №2 в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе кръгла маса на тема „Съвременни тенденции в Близкия изток“. Събитието беше съвместно организирано между „Приятели на Арабския свят“ и Студентски дипломатически клуб към Софийския университет.

Кръглата маса беше открита от Денис Василев, председател на домакините от Студентския дипломатически клуб. Той запозна присъстващите с повода за организирането на подобен тип събитие, което цели дискутиране на проблемите в един регион, който не е анализиран в достатъчна дълбочина в публичното пространство. На свой ред председателят на „Приятели на Арабския свят“ Владислав Ропев запозна гостите на кръглата маса с дейността на организацията. Той отбеляза, че в началото на месец май е провел ползотворни срещи в град Ербил, където е успял да подпише Меморандум за сътрудничество с реномирания изследователски център Rudaw Research Center/RRC. Пред участници и гости на събитието Владислав Ропев посочи, че е провел положителни разговори с новинарската агенция „Рудау“, които предоставят възможности за журналистически стажове на място. Председателят на „Приятели на Арабския свят“ отбеляза, че сдружението приема студенти, които имат желание да преминат обучителен стаж при тях.

Кръглата маса предостави възможност на студенти от специалност „Международни отношения“ в СУ да представят доклади под формата на презентации.

Денис Василев запозна участниците в събитието с темата „Влиянието на войната в Украйна върху страните от Близкия изток“. Той разгледа влиянието на конфликта в Украйна върху Турция, Израел, Египет и страните от ССПЗ. Денис Василев отбеляза, че ходът на войната е заставил държавите в региона да търсят нови подходи в своите двустранни отношения с Украйна и Русия. Последствията от конфликта за някои държави от Близкия изток и Северна Африка се отразяват върху енергийния сектор. Според Денис Василев войната в Украйна създава предпоставки за продоволствена криза, която може да засегне някои страни повече от други. Като умерено уязвими той посочи Алжир, Йордания и Турция, а по-зависими от вноса на зърно са Ливан, Йемен, Судан и Либия. Според Денис Василев Египет е поставен в позиция да търси баланс между САЩ и Русия, а страните от ССПЗ трудно биха изцяло заменили своите западни партньори с Москва.

По втората тема „Йемен – тъжната съдба на една разпокъсана държава“ презентация направи Димитър Драганов. Той направи исторически очерк на страната, като обясни, че религиозните оттенъци между шиизма и сунизма са оставили своя отпечатък върху Йемен. Димитър Драганов отбеляза, че Йемен изживява една от най-големите хуманитарни катастрофи за човечеството. Той даде пример по какъв начин разрушената инфраструктура и икономическа криза се отразяват негативно на страната. В своето изложение по темата Димитър Драганов анализира вероятните последствия от постепенното възстановяване на отношенията между Иран и Саудитска Арабия. Според него съществува вероятност от допълнителна поляризация на конфликта, ако враждуващите страни заложат на преследване на своите интереси, като не спазват сключеното примирие помежду им.

„Гражданската война в Сирия – поглед към бъдещето“ беше тема, представена от Александър Димитров. Той разгледа актуалното състояние на страната в международен аспект. Обърна внимание на повтороното ѝ включване в Лигата на арабските държави. Той отбеляза, че все още липсва общоарабски консенсус по темата, тъй като държавите, които са подкрепили това решение са 13 от общо 22 членки. Александър Димитров засегна и ролята на Турция и Иран в конфликта, които си съперничат за икономическо влияние. Според него южната ни съседка ще продължи да бъде водещ фактор, особено в районите, населени с кюрди. Той отбеляза, че един от разглежданите модели в международен план е структурата на управлението на Сирия да се основава на федеративен принцип, който на настоящия етап изглежда трудно приложим.

В хода на дискусията онлайн, като гост-лектор, се включи експертът от RRC господин Махмуд Бабан. Той представи тема, която засегна актуалното състояние на петролния и газов сектор в Автономен иракски регион Кюрдистан и Ирак. По време на своето изложение отбеляза затрудненията, през които преминава нефтената индустрия. Той представи статистически данни за актуалното състояние на сектора. Махмуд Бабан сподели пред участниците, че от голямо значение за функционирането на нефтената промишленост в Кюрдската автономия е правилното разпределение на общия бюджет на страната. Той отбеляза, че финансовото състояние на някои от нефтените компании в региона влияе негативно върху възможностите за растеж на сектора. Махмуд Бабан отговори на въпроси от гостите на събитието. Те бяха свързани с влиянието на войната в Украйна върху сектора и идеята за диверсификация на енергоизточниците в Ирак.

Участници и присъстващи на събитието имаха възможност да дискутират представените теми. В резултат на това се очертаха някои насоки и въпроси, които са добра основа за организирането на следващи кръгли маси. Дава ли войната в Украйна възможност на страните от Близкия изток и Северна Африка да намерят по-сигурни пазари извън Европа? Може ли след реинтеграцията си в ЛАД Сирия да спечели отново доверието на повечето арабски страни? Може ли конфликтът в Йемен да предизвика подобна криза в друга страна от района? Колко траен ще е мирът там? Ще съумее ли Китай да продължи да посредничи в бъдеще в Близкия изток? По какъв начин страните от ССПЗ ще балансират в отношенията си между САЩ, Русия и Китай? Повдигнатите въпроси със сигурност ще търсят своите отговори както сред участниците, така и сред експертите в нашата организация.

„Приятели на Арабския свят“ изказва благодарност на своите партньори от Студентския дипломатически клуб за организирането на събитието. Сдружението ни благодари за сътрудничеството и участието на Махмуд Бабан от нашия международен партньор RRC.

Сподели

error: Do not copy!