За нас

Сайтът е създаден за журналисти, учени, дипломати, активисти, студенти и писатели

За нас - История

„Приятели на Арабския свят“ е сдружение с нестопанска цел, основано през 2011 г. от екип от екперти с професионален опит в Близкия изток и Северна Африка (БИСА). Учредяването на организацията е подтикнато с цел по-добро разбиране на последиците от т.нар. „Арабска пролет“ в България, която от 2007 г. е неизменна част от Европейския съюз. До началото на 2020 г. организацията служи като платформа за посредничество при установяване на сътрудничество между публични институции в България и техни контрагенти от арабските държави – правителствени институции, неправителствени организации и търговско-икономически институции за осъществяване на проекти от взаимен интерес. От началото на 2020 г. предприехме нов подход, който да ни доближи повече до определението „мозъчен тръст“ (think-tank). По този начин се стремим да допринесем за запълването на една празнина в българското публично пространство.

От началото на своето създаване „Приятели на Арабския свят“ успешно си сътрудничи с различни институции и организации. В резултат на положените усилия бяха сключени двустранни споразумения за сътрудничество с Дипломатически институт и АРАБИС. Организацията има изградено партньорство и с Института по социология „Иван Хаджийски“.

През годините „Приятели на Арабския свят“ взе участие в:

2012

V Регионален атлантически лагер REACT 2012

V Регионален атлантически лагер REACT 2012

2012

„Възможности за сътрудничество между Балканите и Иран“, публична лекция в МВнР

„Възможности за сътрудничество между Балканите и Иран“, публична лекция в МВнР

2012

„Черна гора – поемане по пътя на преговорите“, публична лекция в МВнР

„Черна гора – поемане по пътя на преговорите“, публична лекция в МВнР

2013

Проучвания в Кралство Мароко

Проучвания в Кралство Мароко

2013

Проучване в Ливан

Проучване в Ливан

2014

Проучвания в Кралство Мароко

Проучвания в Кралство Мароко

2014

Консултиране на задгранични арабски представителства в България

Консултиране на задгранични арабски представителства в България

2014

„Кризата в Сирия и Ирак – последици за Близкия изток, България и Европа“, публична лекция на Софийски форум за сигурност.

„Кризата в Сирия и Ирак – последици за Близкия изток, България и Европа“, публична лекция на Софийски форум за сигурност.

2015

Конференция „Приоритети на Латвия при председателсвото на ЕС“

Конференция „Приоритети на Латвия при председателсвото на ЕС“

2015

„Сайед Котб и радикалният ислям“, семинар, организиран от Институт по социология „Иван Хаджийски“

„Сайед Котб и радикалният ислям“, семинар, организиран от Институт по социология „Иван Хаджийски“

2015

Семинар към Институт по социология „Иван Хаджийски“ „Близкоизточното измерение на Кипърския въпрос“.

Семинар към Институт по социология „Иван Хаджийски“ „Близкоизточното измерение на Кипърския въпрос“.

2015

Съорганизатор на Трети българо-румънско-саудитски форум

Съорганизатор на Трети българо-румънско-саудитски форум

За нас - Цели

Нашият интерес към Близкия изток и близостта на Арабския свят до границите на България (и Европа) са две важни причини да допринесем в разбирането за това какво се случва там и как протичат процесите, които много често са изопачавани от различни медии – местни и международни. Вярваме, че бъдещето на региона засяга всички нас.

Считаме, че динамично развиващата се обстановка в БИСА не дава отговори, а задава повече въпроси. Нашата основна цел като независим мозъчен тръст е да отговорим частично на това предизвикателство. За постигането на резултат в тази насока се стремим да:

– си съдействаме с неправителствени организации и експерти в страните от Близкия изток и Северна Африка;

– работим чрез академична експертиза за подпомагане и засилване на ролята на страната в развитието на търговско-икономическите, културните и политически взаимоотношения със страните от БИСА;

– инициираме, организираме и вземаме участие в провеждането на съвместни конференции и семинари на неправителствени организации от Арабския регион, както и в изготвянето на аналитични материали относно обстановката в БИСА;

– провеждаме изследвания на терен и организираме семинари, конференции и други форуми, които имат връзка с проблематиката на БИСА и са с участието на водещи специалисти и експерти на национално и международно равнище;

За нас - Екип

Екипът на „Приятели на Арабския свят“ е съставен от активни и силно мотивирани хора, които черпят своята експертиза посредством професионалния си опит, интереси, мрежа от партньорски организации, експерти и кореспонденти в и извън пределите на България.

За нас - Методология

Нашата методология се основава на интердисциплинарен подход, който включва практики от академичната и публицистичната сфери. Изготвяме анализи въз основата на емпирично моделиране на реални проблеми и данни. Използваме мрежа от специализирани методи и експерти в сферата на Близкия изток.

error: Do not copy!