СДРУЖЕНИЕ

„Приятели на Арабския свят“

СПАС е независим мозъчен тръст (think tank), чието седалище е гр. София, Република България. СПАС е основан през 2011 г. с цел по-добро разбиране на последиците от т.нар. „Арабска пролет“.

Идеята за създаването на този сайт

„Приятели на Арабския свят“ не е новинарски сайт, нито академична платформа, запазена само за специалисти. Стремежът ни е да бъде „по средата“, като служи на интересите на широк кръг читатели. Сайтът е както за студенти и специалисти, които се интересуват от региона на Близкия изток, така и за хора, които живеят там и са въвлечени ежедневно в икономическите, хуманитарните и културните процеси.

Идеята за създаването на този сайт през 2020 г. бе породена от нашето желание да анализираме по-обстойно последиците след арабските революции, които започнаха през 2011 г. Динамичните събития отвориха нови пространства и хоризонти пред обществата в региона на Близкия изток. Някои от тях все още остават невидими за нас, европейците. Отразяването на процесите в региона от медиите е все още непълноценно и понякога граничещо с наивността. Фокусът най-често е с политико-религиозни оттенъци, като малко внимание се обръща на разместването на пластовете сред различни социални групи и индивиди. Неизменна част от палитрата на арабско-мюсюлманския свят е новото поколение от млади и активни хора, които са отдадени на каузи, имащи за цел отварянето към общество, което не познава географски граници.

Сред основните причини за небрежното отношение към процесите в Близкия изток е липсата на средства и способи от новинарските медии да обхванат толкова обширен регион, в който език, култура и политика са силно преплетени. Как е възможно едновременно да бъдат проследявани протести в Ирак и Алжир, дебати в Тунис, обществени промени в Саудитска Арабия, конфликти в Сирия, Йемен и Либия, напрежение в Персийския залив и безкрайния израелско-палестински конфликт? Съществуват безброй въпроси и теми, които може да бъдат дискутирани, особено ако не се придържаме към само политическите нюанси. Вместо това може да приложим съвременен подход, който включва в себе си политически, геополитически и културни въпроси, като вземем предвид технологичната революция. Не бива да изключваме от уравнението и историческото наследство, което има немалка роля във формирането на съзнанието на народите на юг и изток от Средиземно море, които са силно фрагментирани днес.

Сайтът е отворен за журналисти, учени, дипломати, активисти, студенти и писатели. Най-вече за онези от тях, които живеят в Близкия изток или поддържат активна връзка с приятели и роднини там.

Съществуват много сайтове и организации в Арабския свят, с които имаме желание да си сътрудничим.

Сайтът е финансово независим, със свободен достъп и без реклами. Ние имаме големи амбиции, но успехът му зависи от Вас, нашите читатели, вашите препоръки и градивна критика.

Екипът на „Приятели на Арабския свят“ е отворен за всяко предложение за статия, което може да бъде изпратено на office@arabfriends.org !

За структурата и дължината на текстовете може да ни попитате на същия имейл.
error: Do not copy!