Ирак пред нова политическа перспектива

Категория: От нашия екип Коментари:

Решението (12 юни 2022 г.) на иракския духовен и политически лидер Муктада ас Садр, в типичен изненадващ стил, да се оттегли от политическата сцена открива пред Ирак нова перспектива. Само няколко дни по-рано парламентарната група на „Садристко движение“ успя да прокара два законопроекта с важно значение – Инкриминализиране на политиката на легитимиране на държавата Израел и Финансов пакет за продоволствена сигурност, с което вдъхна оптимизъм в способността на парламента за консенсус на фона на задълбочилата се криза по избор на нов президент, премиер и правителство.

Садр не оповести ясно какво следва от неговото решение, като можем само да предполагаме и очакваме какви ще са бъдещите му действия. Досегашната парламентарна коалиция със суннитския Алианс за национално спасение и Кюрдска демократична партия ще се разпадне. Заедно с опозиционната шиитска формация „Координационна рамка“ те вече ще могат да съставят кворум и гласуват новите държавни институции.

Оттеглянето на Муктада ас Садр от действащата политическа система, предвид популярността, с която разполага, означава формиране на обществено-политически потенциал за създаване на нов обществен договор и политическа система – президентска. Садр разполага с възможността чрез духовното и политическото си влияние да проектира иранския модел на политически ислям в Ирак.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022; д-р Пламен Христов

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!