Tag - бюджет

Бюджетът на Ирак за 2023 г. Справяне с несигурността и оформяне на бъдещето

На 12 юни 2023 г. иракският парламент гласува и прие новия бюджет след 60 разисквания на финансовата комисия и над 180 дискусии с правителствени служители. От 329 депутати 229 участваха в гласуването на тригодишния бюджет (2023 г.-2025 г.). Правителството на Мохамед Шиа Ал-Судани може да оспори разпоредбите на бюджета във Федералния съд в зависомост от финансовите приоритети на изпълнителната власт. През 2017 г. администрацията...

Новият бюджет на Ирак: Обяснение на промените в играта

Въведение Освен икономическите си последици, иракският бюджет поставя началото на безпрецедентна политическа ера, невиждана повече от две десетилетия. Това отива отвъд местния разказ, изтъкван от кюрдските партии, въвлечени във вътрешни спорове. Въпросът надхвърля минали променящи се съюзи или фаворизиране на една кюрдска фракция пред друга. Вместо това, той е част от по-голяма регионална политическа фаза, която може да нанесе сериозни щети...

error: Do not copy!