Трябва ли държавите от Персийския залив да съкратят разходите, за да избегнат дефицит?

Категория: От нашия екип Коментари:

Съществува загриженост у инвеститорите, че спадът на цените на петрола могат да доведат до намаляване на правителствените разходи за инвестиции в публични и публично-частни проекти, а оттам и до намаляване на икономическия растеж. Тази загриженост се изрази в спад на акциите на борсите в Саудитска Арабия и Обединените Арабски Емирства през декември. Подобни опасения обаче не кореспондират с действията на правителствата на Саудитска Арабия и Обединените Арабски Емирства, които декларират и подкрепят с конкретни политики диверсификацията на икономиките си с оглед намаляване на зависимостта на растежа от петролния сектор, като се компенсира спадът от приходите поради ниските пазарни цени. Тези политики са свързани с инвестиции на държавите в непетролния сектор, което предполага запазване на темпа на икономически растеж, съчетано със свръх ликвидността на чуждестранна валута.
През изминалата седмица стоковите борси на Саудитска Арабия и Обединените Арабски Емирства отбелязаха ръст, съответно от 8,9% и 6,7%. Това се дължеше на моментното повишение на цените на петрола на нива 56,47 щ.д. за американския суров петрол и на 61,18 щ.д. за сорта брент.

Обратно на нагласите в арабските финансово-икономически среди и политическото управление ръководството на Международния валутен фонд счита, че бюджетните разходи трябва да бъдат ограничени още през 2015. Изтъква се аргументът, че при запазване на ниски цени на петрола и същия темп на бюджетни капиталови разходи дефицитът в бюджета ще се увеличи. Това би било така, но при условие, че отсъства икономически растеж. Именно за тази цел правителствата на Саудитска Арабия и Обединените Арабски Емирства по-рано ясно представиха своите визии в дългосрочен план, свързани с диверсифициране на източниците на икономически растеж.
Двете водещи държави от Залива представляват двигателите на икономическото развитие в Близкия изток и Северна Африка, поради което тяхната стабилна финансово-икономическа перспектива не предполага опасения за общото регионално икономическо развитие. Следователно притесненията за спад на икономическото развитие през 2015 би следвало да се определят като спекулативни, а не достатъчно обективни.
Евентуално общо намаляване на капиталовите разходи за развитите арабски икономики би следвало да се наблюдава в един по-продължителен времеви диапазон и при условие, че спадът на цените на петрола се запази. Показателно в това отношение е изявлението на министъра на енергетиката на ОАЕ от 14.12.2014, че Организацията на страните износителки на петрол разглежда като индикативна цената от 40 щ.д. за барел преди да пристъпи към ограничение на производството, както и, че ще се изчака поне три последователни месеца преди да се свика евентуална предсрочна среща за целта. В допълнение министърът на финансите на Саудитска Арабия Ибрахим Ал Ассаф заяви, че страната му не планира съкращаване на бюджетните разходи в рамките на 2015.

Сподели

error: Do not copy!