Стъпки за национално помирение в Ирак

След падането от власт на диктатора Саддам Хюсеин, следствие на инвазията на САЩ през 2003, Ирак е неизменно в плен на кървави религиозно-сектантски сблъсъци и конфликти на всички обществено-политически равнища, последният от които е този с „Ислямска държава в Ирак и Леванта”.

Същността на проблема в Ирак и до днес остава заключен в намирането на действаща формула за справедливо представителство на отделните религиозни общности в институциите. Отсъствието на задоволително представителство на иракските сунити представлява корена на възникването на явлението „Ислямска държава в Ирак и Леванта” (ИДИЛ), чието решаване би трябвало да се търси най-вече с политически, а не толкова с военни средства.

Ето защо правителството на новия премиер Хайдер Ал Абдади се намира под натиска на САЩ да предприеме реални стъпки към националното помирение в Ирак. Част от този процес е интегрирането на сунитските племенни милиции в силите за сигурност на централното правителство, което е необходимо за разгромяването на ИДИЛ. Именно това се въздържаше да направи предишното правителство на премиера Нури Ал Малики.
Новият президент на Ирак Фуад Масум изглежда решен да пристъпи към проект за национално помирение в началото на следващата година, всеобхватен и продължителен. Иракското правителство също се стреми да предприеме решителни и ефективни стъпки като преоцени някои от досегашните си решения и закони, за да се създадат условия за постигане на национално помирение, което на свой ред да доведе до възстановяване на сигурността и благоденствието в страната. Вицепрезидентът Ияд Алауи от своя страна проведе серия от срещи с политици в изгнание и племенни лидери в Йордания, Обединените Арабски Емирства и Катар в усилие да ги приобщи към реализацията на предстоящия президентски проект за национално помирение.
Проектът за всеобхватно национално помирение в Ирак на президента Фуад Масум е фокусиран в две направления:

– политическо, включващо консултации с членовете на всички религиозни секти и етнически групи в Ирак;

– законодателно, включващо преглед на съществуващото законодателство и неговото изменение в посока поощряване на широка основа политическото и социално помирение.

Проектът обхваща редица критични въпроси, като религиозно-етническата основа на иракската политическа система. Днес тя неофициално гарантира разпределение на ръководните постове, като президентската институция се счита за принадлежаща на кюрдската етническа общност, премиерската институция на шиитската общност, а председателя на парламента на сунитската общност.

Друг критичен въпрос, на който е отделено внимание, е съдбата на персонала на бившата управляваща партия БААС и военния състав на режима на Саддам Хюсеин, както и на отделни личности-дисиденти, репресирани от него.

Задълбочилата се криза с ИДИЛ, на която в близко бъдеще не се очертава ясен изход, а напротив – организацията устоява на външния натиск, създаде условия, които правят възможността за всеобхватно помирение между религиозните етнически общности повече от всякога реална.

Сподели

error: Do not copy!