Сключено споразумение за сътрудничество с Българо-иракския бизнес форум

Категория: Събития Коментари:

На 21 февруари 2022 г. беше подписано Споразумение за сътрудничество между Българо-иракски бизнес форум (представено от неговия председател г-н Ясин ал Хамдани) и Сдружение „Приятели на Арабския Свят“ (представено от неговия председател г-н Владислав Ропев). Събитието отбеляза нов и значителен етап в мисията на сдружението в полза на обществения интерес.

Установяването на формализиран институционален диалог между Сдружение „Приятели на Арабския Свят“ и Българо-иракски бизнес форум на основата на споделени ценности осигурява целенасоченост в общите усилия в помощ на националния интерес на България в отношенията с държавите от Близкия изток и Северна Африка и в частност с публично-частни партньори от Ирак.

Дискутирани бяха приоритетни сфери за двете организации: туризъм, балнеолечение и сътрудничество между български и иракски академични институции.

Сдружение „Приятели на Арабския Свят“ приема с чувство на висока отговорност и признание възможността да си съдейства с други неправителствените институции в осигуряване на провеждането на националната политика в региона на Близкия изток и Северна Африка.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022

Сподели

error: Do not copy!