Ситуацията в Ирак се запазва непредсказуема

Категория: От нашия екип Коментари:

Преговорите между шиитските, суннитските и кюрдските парламентарни групи продължиха. Тройната коалиция „Алианс за национално спасение“ (Садристко движение, суннитски блок Азм&Такаддум и Кюрдска демократическа партия) проведе координационна среща (31 януари 2022 г., Наджаф), която имаше за цел формулиране на формула за консенсус с де факто парламентарната опозиция (Координационна рамка и Патриотичен съюз на Кюрдистан) за сформиране на правителство. Договарянето на формула за правителство обуславяше ход на процедурата за гласуване на президент. Не беше постигнат успех.

Парламентът на Ирак одобри 25 кандидати за президент, сред които водещи са номинациите на досегашния президент Бархам ас Салех (Патриотичен съюз на Кюрдистан) и Хошияр Зебари (Кюрдска демократическа партия). Неформалната договореност от 2004 г. кюрдската общност да излъчи общ кандидат този път не се прилага. Парламентът не успя да проведе гласуване 07 февруари 2022 г., поради липса на кворум.

Патовата ситуация възникна, след постановления на Върховния федерален съд относно критериите за легитимност на гласуването – парламентарен кворум от 2/3 (220 от 329) депутати при гласуването (чл. 70 на конституцията) и най-голяма парламентарна група се счита сформираната преди избора на президент.

Постановлението на съда означаваше на практика гласуване в полза на досегашния президент Бархам ас Салех, тъй като де факто сформираното управляващото мнозинство (тройна коалиция от Садристко движение, Кюрдска демократическа партия и суннитски блок Такаддум&Азм) не разполагаше с изискуемия парламентарен кворум. Освен това съдът касира нейната номинация за президент – Хошияр Зебари, до приключване на разследването по обвинение в корупция по време на мандата му като финансов министър.

При тази ситуация типично в неговия непредсказуем стил Муктада ас Садр обяви бойкот на политическите консултации, като призова към подкрепа и своите коалиционни партньори, и не взе участие в насроченото парламентарно заседание за избор на президент. Не взеха участие също и основните опозиционни сили – Координационна рамка и Патриотичен съюз на Кюрдистан.

Политическата обстановка в Ирак остава непредвидима.

Част от политическите сили (Координационна рамка, Патриотичен съюз на Кюрдистан) настояват за запазване на досегашната (неформална) политическа система на квотно разпределение на властовия ресурс на етно-религиозен принцип (мухассаса тайфия). Досегашната политическа система след 2003 г. се основава на квотно етно-религиозно разпределение на държавните институции според изборния резултат. Тази система, обаче доведе до серията от масови протести, тъй като създаде ендемична корупция, липса на отговорност на отделните политически сили и дълбоки структурни финансово-икономически проблеми.

Другата част – Садристко движение, суннитски блок и Кюрдска демократическа партия, инициира политическа реформа, която да отговори адекватно на острите икономически и социални проблеми. Инициативата предлага по същество въвеждане на класическия принцип на демократичната система с диференциране между управляващи и опозиция, което практически ще утвърди националната независимост на Ирак и редуцира външните влияния (Иран).

Крехки са предпоставките Ирак да възприеме основните характеристики на демократична политическа система. На федерално ниво мнозинството се представлява от Садристко движение, суннитски блок от алиансите Такаддум и Азм, Кюрдска демократическа партия и т. нар. протестни формации. Опозицията се оформя от шиитската Координационна рамка (Фатх, Ад Дауа ал Ислямия, Хокук, Ан Наср), като при определени случаи може да привлече Хикма и независими формации.

На регионално равнище управляващото мнозинство се очертава от Кюрдска демократическа партия, а опозицията от Патриотичен съюз на Кюрдистан, вкл. Горан и движение Промяна, което предстои да се конфигурира на парламентарни избори тази есен.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022; д-р Пламен Христов

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!