Сближаване между Саудитска Арабия и Турция

Посещението на президента Ердоган в Саудитска Арабия на 28 април 2022 г. (първото подобно за турския президент от 2017 г.) подчерта  усилия на двете страни за нормализиране на отношенията след няколко години на напрежение, свързано с убийството на Джамал Хашогджи, изолацията на Катар и дълбоки идеологически различия.

Преди дългоочакваната визита Ердоган изтъкна, че се надява посещението да даде път на „нова ера на сътрудничество“ и разширяване на икономическите и военните отношения във „взаимен интерес“.

След срещите си с крал Салман и престолонаследника принц Мохамед бин Салман Ердоган заяви, че двете страни са обсъдили начини за засилване на сътрудничеството, подчертавайки „големия икономически потенциал между Турция и Саудитска Арабия“. Турският президент е подкрепил Саудитска Арабия да бъде домакин на Експо 2030. Според обичайната практика изявленията от саудитска страна бяха ограничени. Саудитските медии красноречиво отбелязаха, че двете страни са преразгледали начините за развитие на отношенията в различни области.

Посещението на Ердоган представлява кулминация в сближаването, което продължава от началото на 2021 г., когато изолацията на Катар беше премахната. Турските усилия спрямо Саудитска Арабия са част от последователната външна политика за преоценка на връзките с други регионални страни като ОАЕ, Египет и Израел.

Новините за посещението в Саудитска Арабия циркулират от края на 2021 г., когато престолонаследникът на Абу Даби шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян посети Анкара и подписа споразумение за инвестиция за няколко милиарда долара. Решението на турското Министерство на правосъдието за прехвърлянето на процеса срещу 26 лица, замесени в убийството на Джамал Хашогджи, е важна стъпка за посещението в края на април.

Сближаването на Турция със Саудитска Арабия, подобно на усилията за нормализиране на отношенията с Израел, Египет и ОАЕ, се ръководи от икономически съображения на южната ни съседка, свързани с нарастващата инфлация и валутни колебания, които влияят на турския износ.

Обхватът на бъдещото турско-саудитско сътрудничество предстои да се определи. Външната търговия на Турция със Саудитска Арабия представлява сравнително малка част от международния търговски обмен на Анкара, а преките чуждестранни инвестиции са сравнително ниски. Подходът към Саудитска Арабия е опит за преоценка на регионалните връзки и възстановяване на отношенията. По този начин се забелязва коригиране на южната ни съседка от конфронтационен към консенсусен подход в региона.

За разлика от възстановените отношения между Турция и ОАЕ, предстои да се види дали сближаването с Рияд би довело до подобен резултат, най-вече сътрудничество в ключови области. Изявленията покрай визитата демонстрират, че двете страни са доволни от постигнатия напредък, но сближаването е до голяма степен символично.

Подобна предпазливост изглежда рационална, защото отношенията между двете страни са се формирали от по-широка геополитическа динамика, която, ако бъде рязко променена, може отново да повлияе негативно. Докато настоящата динамика до голяма степен благоприятства нормализирането, отношенията остават чувствителни към внезапни промени в региона. Основни стратегически различия между двете страни остават: конкуренцията в Африканския рог и Червено море; нарастващите стратегически връзки на Саудитска Арабия с Гърция; продължаващата подкрепа на Турция за движения на гражданското общество в региона, които въпреки разсейването на напрежението, свързано с Арабската пролет, продължават да се разглежда от Рияд като източник на нестабилност в региона. В краткосрочен план намаляването на стратегическото напрежение между Рияд и Анкара ще продължи, за което свидетелства и положителната реторика около посещението на Ердоган.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022; Владислав Ропев

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!