Саудитска Арабия развива миннодобивния си сектор

Трайният спад на постъпленията от продажбите на петрол създаде обстановка, застрашаваща стабилността на макроикономическата рамка на арабските държави, производителки на петрол. Това ги принуждава да търсят възможности за диверсифициране на източниците си на икономически растеж, като разширяват дела на непетролния си сектор.

Дълго забавяната от 2011 по бюрократични причини концесия в миннодобивния сектор на Саудитска Арабия с участието venture на канадската компания Barrick Gold Corp във формат joint вече е факт. Забавянето на сключването на договора се отдаваше на проблеми с регулаторната рамка и лицензионните режими и такси на кралството, налагани на чуждестранните фирми при развиване на дейност на негова територия. Средносрочната перспектива за ограничаване на постъпленията от чуждестранна валута от петролната индустрия явно изигра ролята на катализатор в уреждането на административните условия за сключването на joint venture между канадската компания Barrick Gold Corp, базирана в Торонто, и държавната саудитска компания Saudi Arabian Mining Co (Ma`aden) за експлоатация на находището на медна руда Jabal Sayid.
Находището Jabal Sayid се намира на сравнително близко разстояние от гр. Медина, което го прави удобно като локация. Изследванията на канадската компания Barrick Gold Corp са показали наличие на доходоносни залежи от медна руда, които могат да бъдат добивани при ниски производствени разходи. Концесионният договор предвижда дейността по извличането на рудата да започне до 2016.

Делът на участие на държавната компания Saudi Arabian Mining Co е сравнително висок – 50%, а общата стойност на инвестиционния проект възлиза на 210 млн.щ.д. Такъв дял е изгоден за арабската държава, тъй като от нейна страна не се влагат средства за технологично оборудване, изследователска дейност и иновации в миннодобивната дейност. В известна степен канадската фирма прави отстъпка в търговската си позиция, но вероятно това ѝ дава предимство за по-нататъшен определящ дял за участие в миннодобивния сектор на кралството и на другите арабски държави, които се ориентират към непетролни източници на икономически растеж и осигуряване на постъпления от чуждестранна валута.

Стойността на вложените средства от страна на Barrick Gold Corp в концесията за експлоатацията на Jabal Sayid възлиза на 6,41 млрд.щ.д. По-голямата част от експлоатационните съоръжения са вече построени. През м. юли тази година за първи път канадската компания обяви и своите конкретни планове по експлоатационните дейности. Началото на реализация на продукцията от медна руда се очаква в края на 2015. При пълна експлоатационна готовност се очаква продукцията да възлиза на 100 млн. паунда концентрат медна руда годишно през първите пет години. Съществува потенциал за последващо нарастване на производствения капацитет на 130 млн. паунда годишно.

Сподели

error: Do not copy!