Пример за сътрудничество между Египет и Израел

Категория: От нашия екип Коментари:

Един добър пример за сътрудничество в Арабския свят ще бъде предстоящата сделка за построяване на нов газопровод между Израел и Египет. Вместо да се търси непрекъсната конфронтация страните разкриват възможности за двустранно икономическо сътрудничество. Договорът за изграждане на новия газопровод ще допринесе за облекчаване на финансово-икономическите затруднения на Египет, тъй като ще осигури постъпления от чуждестранна валута, реализирани от възобновяване на износа на природен газ.

Консорциумът фирми, управляващ израелското газово находище Тамара, ще получи средства в размер на 1,5 – 2 млрд.щ.д. за повишаване на капацитета на добив и пренос на газ, която ще се доставя до завода за преработка и износ в гр. Дамиета, Египет. Тръбопроводът ще бъде изграден по морското дъно от испанската фирма Union Fenosa Gas. Подобряването на производствения капацитет на находището в израелската изключителна икономическа зона включва и разкриване на нови кладенци и поставяне на плаващи платформи.

Находището Тамара снадбява с газ Израел от началото на 2013. През март 2014 партньорите от консорциума подписаха меморандум за доставка на около 4,5 млрд. куб. метра газ годишно за срок от 15 години. Изпълнител на меморандума е заводът за втечнен газ на испанската фирма Union Fenosa Gas.

Поради нарушаването на баланса между вътрешното енергийно потребление и износа на газ от Египет от 2012 досега дейността на завода беше преустановена. Новото споразумение ще осигури на завода необходимата суровина, за да възобнови дейността си.
Събитието е красноречив пример на комплексно разглеждане на наличната инфраструктура за изследване и добив на енергийни ресурси в изключителните икономически зони в региона на Източното Средиземноморие. Предстоящият договор може да служи за пример в уреждането на спора между Турция и Кипър по същия въпрос. Пряк резултат от подобен подход ще бъде цялостното намаляване на политическото напрежение в този сложен регион, като се създават икономически предпоставки за уреждане на хроничните конфликти.

Сподели

error: Do not copy!