Политическият процес в Ирак през януари 2022 г.

Категория: От нашия екип Коментари:

Политическият процес след изборите за нов парламент е на следващ етап – избор на президент. Тъй като проиранските шиитски парии внесоха (13 януари 2022 г.) във Върховния федерален съд искове, с които оспорват легитимността на процедурата по избор (09 януари 2022 г.) на председател на парламента, както и дефинирането на най-голямата парламентарна група, процесът беше замразен до съдебното решение.

Съдът отхвърли (27 януари 2022 г.) отправените искове от опозицията. В резултат парламентът откри процедурата по номиниране и разглеждане на кандидатурите за нов президент, която започва с парламентарно заседание на 07 февруари 2022 г.

Суннитската общност демонстрира силно единство, за което говори успехът с избирането на Мохаммад ал Халбуси за втори мандат (200 гласа от гласували 228). Това прави суннитската общност доминиращ фактор, способен да влияе върху вътрешните процеси в шиитската и кюрдската общност – качествено нов момент в политическата обстановка на Ирак.

Кюрдската общност е разединена, което личи от представянето на двама кандидати за президент – Бархам ас Салех, досегашен президент (Патриотичен съюз на Кюрдистан) и Хошиар Зебари (Кюрдска демократическа партия).

©„Приятели на Арабския свят“, 2022; д-р Пламен Христов

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!