Обединените Арабски Емирства планират увеличаване на добива на петрол и природен газ

Обединените Арабски Емирства не виждат потенциална опасност за себе си като страна-производителка на петрол от тенденцията на спад на цените през последните пет месеца. Емирствата възнамеряват да инвестират 70 млрд.щ.д. в развитие и увеличаване на своя добив на петрол и природен газ. Решението се основава на правителствената оценка за наличие на високо търсене на енергоресурси от националната индустрия, както и за реализиране на националните проекти в областта на задоволяване на потребностите от вода и електричество. Страната има планирани множество инфраструктурни проекти за диверсифициране на енергийния микс, докато втечненият природен газ като основна енергийна суровина, удовлетворява едва 50% от местната енергийна консумация, а за останалата част страната е принудена да внася.

Министерството на енергетиката на Обединените Арабски Емирства предвижда националната петролна компания в Абу Даби да увеличи своя производствен капацитет до 3,5 млн. барела на ден до 2017, а компанията за крайбрежни петролни сондажи ще увеличи своя капацитет от настоящите 1,4 млн. барела дневно на 1,8 млн. барела дневно в същия срок. Друг проект – Mubadala Petroleum, един от най-големите по мащаб в региона, предвижда изграждане на капацитет за производство и складиране на 9 млн. тона втечнен природен газ.

Конкуренцията от страна на САЩ чрез развиване на добива на шистов газ и петрол не притеснява арабската държава. Независимо от обстоятелствата ОАЕ ще продължи да внася от САЩ шистов природен газ, за да задоволи високото равнище на своите вътрешни нужди.

Министърът на енергетиката на ОАЕ, както и ОРЕС, ще продължат да имат определящ пазарен дял в конвенционалното добиване на петрол и газ. Тази политика се основава на съпоставката, че производствената цена на продукцията на шистовата технология е по-висока в сравнение с тази на добиваните по конвенционални технологии петрол и природен газ. Очакването на ОАЕ е конкуренцията да дипринесе за определянето на обективно справедливи цени за енергийните ресурси, които да удовлетворяват производителите.

Показателен пример в това отношение е визията на наскоро създадения холдинг DUBAL, който държавата има амбицията да превърне в правителствена компания за индустриални, енергийни и комунални дейности от национален и международен мащаб.
DUBAL холдинг е стъпка от стратегията на ОАЕ до 2030 за изграждане на интегрирана енергийна система за индустрията и комуналните услуги. Стратегията има за цел създаване на развита местна и международна енергийна и индустриална инфраструктура, както и система за комунални услуги, които да допринесат за общия икономически растеж при спазване на критериите за екологично чиста среда.

Сподели

error: Do not copy!