Нова монография на член на нашия екип – „Състояние и перспективи на гръцко-турските противоречия. Ролята на Република България“

Категория: Събития Коментари:

Излезе от печат новата монография на д-р Пламен Христов „Състояние и перспективи на гръцко-турските противоречия. Ролята на Република България“.

Д-р Пламен Христов е дипломат с разнообразен задграничен опит в Гърция, Кипър, Афганистан, Йордания и Ирак. Притежава докторска степен по военнополитически проблеми на сигурността със защитена теза „Енергийната компонента при решението на Кипърския въпрос“. Автор е на монография „Състояние и перспективи на конфликтите в Средиземноморския регион“. Преминал е специализирани курсове към Дипломатическия институт на МВнР по „Консулска дипломация“, „Енергийна дипломация“ и „Дипломация и регионална сигурност“.

Сподели

error: Do not copy!