Наближава ли краят на международните санкции върху Иран

Първият по рода си бизнес форум ЕС – Иран се проведе на 15 и 16.10.2014 в Лондон. На него не са участвали официални представители от ЕС и САЩ, но е имало такива като наблюдатели. Сред водещите участници и направили изказване се открояват бившите външни министри на Великобритания и Франция – Джак Стро и Юбер Ведрин. Събитието е било отразявано от вестник „European Voice“, считан за водещ официоз на новини и анализ на ключови политики, закони и институции на ЕС.
Организаторите са си поставили като главна цел да се извърши подходяща подготовка и оценка на търговско-икономическата рамка на отношенията ЕС – Иран и се разкрият възможностите за участие на чуждестранни инвеститори на иранския пазар. Да се отправи послание към политиците на ЕС и САЩ, че Иран разполага с преуспяващ частен сектор със значителни възможности за икономически растеж и лесен достъп. Да се постави мост върху възникналата днес бездна между търговско-икономическите субекти и се отвори диалог с иранския частен сектор. Следващото издание на форума е предвидено за м. февруари 2015 в Техеран.

Според изказалия се бивш външен министър на Великобритания търговията с Иран между 2008 и 2012 е намаляла с 50% в сектори като хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и медицината. Джак Стро е заявил, че ситуацията налага постигане дори на частично споразумение по ядреното досие на Иран вместо запазване на статуквото за неопределено време.

Сред обсъжданите области за възстановяване на търговско-икономическите връзки са били енергетика, хранително-вкусова промишленост, реклама, комуникации, възобновяеми енергийни източници, туризъм, банкиране и информационни технологии.
Форумът Иран – ЕС се провежда в особен за европейската страна период, характеризиращ се с мултиплициране на негативния ефект за европейските икономики от едновремено налаганите санкции върху два ключови партньора – Иран и Русия. Допълнително негативно влияние има и състоянието на Европейския икономически и валутен съюз, чието възстановяване от финансово-икономическата криза от 2008 е анемично. Германия е на ръба на рецесията, докато Франция и Италия планират бюджети за 2015 в открито нарушение на критериите на Пакта за стабилност и растеж. Създадена е ситуация, която е основание за сериозен размисъл от страна на европейските политически ръководители дали да не се преосмисли досегашният безкомпромисен курс на санкции върху Иран, дори да няма пълно споразумение по ядреното му досие.

Сподели

error: Do not copy!