Енергийната сигурност – новото предизвикателство пред решението на кипърския въпрос

Категория: От нашия екип Коментари:

The energy security – the new challenge for the solution of the Cyprus issue

Разкриването на годни за комерсиален добив находища на въглеводороди в пет полета в изключителните икономически зони на Израел (две), Кипър (две) и Египет (едно) в Източно Средиземно море обуславя нова – енергийна компонента в нерешените политически конфликти на тези държави.

Отсъствието на решение по Кипърския и Близкоизточния конфликт не позволява нормална, безпрепятствена и сигурна дейност за усвояване на разкритите находища на въглеводороди. Вместо това сме свидетели на нов етап във военното противопоставяне между Турция, от една страна, и Гърция-Кипър и Египет, от друга. Дори и малък трансграничен инцидент в акваторията на изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република Кипър може да провокира дестабилизиране на общата обстановка по сигурността, усложнена от нерешения Близкоизточен конфликт и допълнително изострена от този в Сирия.

Досега Кипърският въпрос никога не е бил поставян в контекста на близкоизточното направление на политиките на Гърция и особено на Турция. Утвърдено е разбирането, че Кипърският въпрос е част изключително от съдържанието на гръцко-турските противоречия в региона на Егейско море. Новата обща енергийна компонента в Кипърския и Арабско-израелския конфликти налага промяна в разбирането на досегашния подход към тях. Енергийната компонента съдържа потенциал, който оказва пряко въздействие върху тях, като би могъл или да спомогне за решението им, или да ги изостри допълнително.

 

Пламен Христов
Доктор по специалност „Военно-политически проблеми на сигурността“ София, май 2018г.
http://bdi.mfa.government.bg/data/DJ/DJ_21_2018.pdf

Сподели

error: Do not copy!