Гърция се готви за енергийна война на ЕС с Русия. Украинският конфликт – цивилизационен вододел между Гърция и Русия

Категория: От нашия екип Коментари:

Гърция се подготвя за нова, по-опасна, фаза на ескалация в отношенията между ЕС и Русия на фона на войната в Украйна. Нарастването на военната помощ от ЕС, Великобритания и САЩ за Украйна и санкциите върху Русия пряко застрашава успеха на Москва във войната. Това е причина за контрамерки от руска страна в енергийната сфера, чието начало беше спирането на доставките на газ за България и Полша, превръщащо се в икономическа форма на война между ЕС и Русия.

Неяснотите в общата европейска политика по енергийната криза и санкциите върху Русия в енергийната област накара гръцкото правителство спешно да предприеме национално ориентиран подход. Премиерът Мицотакис обяви (05 май 2022 г., конгрес на Нова демокрация) механизъм на солидарност на компаниите за доставка на електроенергия чрез регулиране на свръх приходите, таван на цените на електроенергия на едро до юни, за да се избегне режим на консумацията и прекъсване на електрозахранването на не изрядните потребители, разсрочено плащане на сметките от фирмите и домакинствата, държавна субсидия до 60% от месечното индивидуално потребление на електроенергия с базов критерий €45000 годишен приход на домакинство, програма „Рециклирам – сменям стария електроуред“.

Правителството на Нова демокрация оповести план за овладяване на енергийната бедност и инфлация на обща стойност €3 млрд., който ще стартира от юни 2022 г. и трябва да спомогне за целта от 2% бюджетен дефицит за настоящата година. Планът съдържа две направления: подкрепа на разходите за електроенергия на домакинствата и поставяне на таван на цените чрез усвояване на постъпилите средства по специален фонд (бюджетна сметка). Специалният фонд разполага със средства за енергийна свързаност и чиста енергия, чийто матуритет е планиран през май и възлиза на около €2,2 млрд. и около € 800 млн. от европейския План за устойчивост и развитие. Гърция отчита и намаляване на външния дълг на 193,3% БВП през миналата година (206,3% БВП за 2020 г.) или €353,389 млрд. при БВП на стойност €183,250 млрд. Същевременно с информационна кампания обществеността се подготвя за продължителна  енергийна криза.

Гърция призова за единен, координиран и своевременен отговор на ЕС на солидарност с България и Полша, като поиска (заедно с България, Дания, Полша и Словакия) допълнителни разяснения от ЕК относно наличието на колизия между бъдещите плащания за Газпром и наложените на Русия санкции. Юридическата служба на ЕК счита за нарушение на договорите указа на руския президент и предлагания механизъм за разплащане в рубли. Срещата на министрите на енергетиката на ЕС (02 май 2022 г.) и официалното откриване (03 май 2022 г.) на строителството на терминал за втечнен газ при Александруполис беше използвана от гръцка страна, за да лансира визията си за колективен и сигурен европейски механизъм за разплащане с Русия за доставката на енергийни суровини, както и общи мерки за овладяване на енергийната инфлация в помощ на домакинствата и бизнеса, съчетано с поетапно намаляване на зависимостта от руските енергийни суровини.

Общата зависимост от руски доставки възлиза на 45%, докато запасите от газ са около 32% по данни на Gas Infrastructure Europe, цитирани от в-к „Катимерини“. Решенията през март на Европейския съвет за поетапно намаляване на доставките от Русия с 66% до края на годината, подписаните от Италия нови договори с Египет и Алжир и ангажиментът на САЩ за доставки на втечнен газ за ЕС са началото на ново икономическо разделение чрез ограничаване на свързаността между Европа и Русия. Създават се условия, пораждащи многостранно противопоставяне по подобие на т. нар. „Студена война“. Прекъсването на енергийната свързаност води до минимизиране на руския дял в европейския икономически растеж и изолация на Русия от Европа. Сериозна е заплахата за енергийната сигурност на ЕС по отношение на Италия и Германия, чиито доставки на природен газ не са диверсифицирани. По данни на германската централна банка пълно прекъсване на енергийните доставки от Русия води до загуба на около 550 000 работни места и 6,5% спад в икономическия растеж на Германия. Гърция има 7% от общия размер руски газови доставки за ЕС и 40% – 50% дял в националния си енергиен микс, което ѝ позволява да окаже подкрепа на България.

Основен пилон на гръцката енергийна политика е замяната на газовите доставки от Русия с мощности от лигнитните електроцентрали и дизелово гориво, а на следващо място – алтернативни газови доставки и втечнен природен газ. Гарантиране на енергийната достатъчност и автономност чрез „зелена енергия“. Това означава временно забавяне реализирането на плана за преход към „зелена“ енергия за икономиката и възстановяване на заетостта в добива и обработка на лигнитни въглища в област Западна Македония.

Атина експулсира руски генерален консул и 11 дипломати, съпроводено с пряка военна помощ за Украйна, което беше определено от руската страна като избор към „нулифициране“ на двустранните отношения. Официалният говорител на МВнР на Руската федерация Мария Захарова обвини Гърция в разрив на двустранните отношения. Оценката беше придружена от коментар, че Гърция дължи на Русия своята независимост и първи външен министър, споделя една религия и традиции, а днес по същество преустановява дипломатическите си отношения с Москва. Захарова направи паралел между руския принос в националното освобождение и независимост на Гърция от турско владичество, от една страна, и настоящия политически курс на Атина по Украинския конфликт, от друга.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022; д-р Пламен Христов

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!