Гърция и Турция – една от алтернативите на Русия като доставчик/транзитьор на енергийни ресурси

Категория: От нашия екип Коментари:

Човешките жертви и материални разрушения в Украйна, част от територията на Европа, са чудовищни, категорично неприемливи и изискващи незабавни решителни действия на международната общност за възпиране на руската военна агресия. Всяко забавяне създава предпоставки за явление, съпоставимо с хитлерофашизма. Независимо каква е финансово-икономическата цена за Европа и света Гърция настоява да се предприемат спешни инициативи за прекратяване на сраженията, свързани с нови жертви и разрушения. Водени от това разбиране премиерът Константинос Мицотакис и председателят на парламента Константинос Тасуляс поканиха украинския президент Володимир Зеленски да произнесе слово пред гръцкия парламент.

Премиерът на Гърция постави на следващо място изграждането на стратегическа автономия на ЕС. Нейното постигане преминава през безусловна хуманитарна и военна помощ за Украйна на основание на неприкосновеното право за самозащита, интензивно сътрудничество с НАТО и овладяване на енергийната криза, следствие от санкциите върху Русия, чрез общи доставки и запаси на енергийни ресурси.

Посещението (05 април 2022 г.) в страната на заместник – държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд, част от нейна европейска обиколка, включила също Турция, и тристранната среща на външните министри на Гърция, Кипър и Израел, получиха централно внимание в разглеждания контекст. Гръцката страна използва възможността, за да насочи консултациите върху два важни за нея приоритета – последиците от Украинския конфликт върху проблематиката на Средиземноморието и перспективите пред енергийните проекти в региона.

Американската страна изрази категоричната си позиция в подкрепа на проекти за пренос на газ чрез технологията на LNG, а не тръбопроводи. Практически това слага край на поректа за газопровод East Med, в който Атина и ЕС имат водещо участие. Докато Вашингтон ще продължи да подкрепя проекти за пренос на електроенергия от типа Euro Asia Interconnector. Същевременно ясно беше очертана перспективата за подобряване на отношенията САЩ – Турция с мисия дългосрочната изолация на Русия като източник на енергийни ресурси за демократичния свят. Очертана беше перспективата за създаване на съответната транспортно-комуникационна инфраструктура в рамките на стратегията „Три морета“ – Черно, Егейско и Средиземно. САЩ признават ролята на Турция да създаде подходяща платформа за сигурно пространство за дипломатически диалог между Русия и Украйна, който да преустанови бойните действия и създаде предпоставки за дипломатически завършек на конфликта. Важно обстоятелство в това отношение според Нюланд играе сътрудничеството между Русия и Турция в Сирия.

Средиземноморският регион придобива потенциал да се превърне в част от алтернативата на Русия като енергиен доставчик, за което Гърция и Турция са призвани да играят конструктивна роля, наред с Египет и Израел. Вследствие на това е възможен тласък в разрешаване на откритите конфликти на Средиземноморието в рамките на механизъм за колективно сътрудничество, чийто подход – интегриран или диверсифициран по отношение на политическа и енергийна компонента, предстои да се дефинира.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022; д-р Пламен Христов

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!