Възможности пред страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив за съвместни координирани действия

Категория: От нашия екип Коментари:

Проведената на 14 декември 2021 г. в гр. Рияд, Саудитска Арабия, 42-ра среща между страните – членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ) – Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман – беше фокусирана върху две направления – вътрешно консолидиране на организацията чрез създаването на общи цели и Иран. Въпреки декларираните намерения между арабските държави в Персийския залив продължават да съществуват различия, които възпират предприемане на кохезионна политика между страните – членки.

Срещата беше предшествана от два важни момента, инициирани от Саудитска Арабия – Споразумението от Ал-Уля (05.01.2021 г.), което сложи край на дипломатическия спор с Доха, както и обиколка на Мухаммад бин Салман в региона, която включи и посещение в Катар.

В свои изявления саудитският престолонаследник Мухаммад бин Салман, външният министър на монархията Файсал бин Фархан и генералният секретар на организацията Найеф ал-Хаджраф посочиха различни проблеми от вътрешен и външен характер – отсъствие на координация и обединяване на позициите, иранската ядрена програма и продължаващата дейността на „Хизбула“ и други ирански фракции на Арабския полуостров.

В последвалото комюнике, състоящо се от 72 точки (повечето от тях не са безпрецедентни), беше отбелязано желанието за учредяване на двустранни координационни комитети в следващите години. Финалният документ потвърждава някои от символично договорените задължения, подписани през януари 2021 г. в гр. Ал-Уля, Саудитска Арабия, които на практика прекратиха наложената дипломатическата блокада над Катар.

Струва си да се отбележи, че десет точки от комюникето засягат отношенията с Иран, в т. ч. и „продължаващата подкрепа [от Иран] на терористични атаки и саботажи“ в Бахрейн. ССПЗ подчерта необходимостта от „ефективно“ действие спрямо иранската ядрена програма и участието в преговори по отношение на програми, които засягат ядрени и балистични ракети, а също така и въпроси, които  касаят оказването на подкрепа на милиции на сектантски принцип.

По отношение на военно-стратегическите проблеми се посочва необходимостта от създаване на обединено военно командване в Рияд, което ще има за цел да окрупни усилията в единна рамка на сигурността.

Въпреки позитивните резултати между страните – членки остават различия. Основните сред тях са: конкуренцията за привличане на чуждестранни инвестиции между ОАЕ и Саудитска Арабия; нормализирането на отношенията между Турция и ОАЕ за сметка на тези между Рияд и Анкара; стъпки от страна на ОАЕ и Бахрейн за нормализиране на връзките със Сирия в контраст с нежеланието на Саудитска Арабия и Катар да се ангажират с правителството на Башар Ал-Асад; отношенията между Ливан и част от страните от ССПЗ; не на последно място – процесът по нормализиране на отношенията с Израел, което среща отпор от Катар, Кувейт, Оман и Саудитска Арабия.

Съдържанието на комюникето е богато на реторични похвати, характерни за арабското красноречие, но по смисъл не съдържа в себе си сериозна конкретика и детайли по формирането на политики. Повечето от проблемите са формулирани символично, като разрешаването им на този етап не включва точни стъпки за преодоляване на противоречията.

Иран остава разделителна линия между страните от ССПЗ. Прагматичната политика на Катар, Кувейт и Оман контрастира с тази на ОАЕ, Бахрейн и Саудитска Арабия. Това е причината подходът към решаване на въпроси от сферата на сигурността, предизвикани от Иран в региона, да се третира поотделно от страните – членки, а не в координация.

©„Приятели на Арабския свят“, 2021; Владислав Ропев

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!