Визия 2030 на Обединените Арабски Емирства

Категория: От нашия екип Коментари:

Обединените Арабски Емирства, една от най-развитите и стабилни арабски икономики, навлиза в нова епоха от своето стопанско развитие. Тя се характеризира с политика на диверсификация и баланс на източниците на икономически растеж и е намерила своя израз в правителствената Визия за стопанско развитие 2030. В нея са включени разнообразни икономически проекти през следващите години, приватизация, развитие на алтернативни енергийни източници, индустрията и инфраструктурно строителство.

Маркетинговият пазар в Обединените Арабски Емирства (ОАЕ) обхваща ключови икономически сектори на националното стопанство и възлиза на обща стойност 337 млн.щ.д. Индустриалните сектори, които са обхванати от правителствената програма, са енергетика, водоснабдяване (добив чрез обезсоляване на морска вода и съхраняване), инфраструктура и жилищно строителство, имотен пазар, туризъм, здравеопазване, транспорт (въздушен, железопътен и морски), лека и тежка промишленост и банково дело и финанси.

Визия 2030 на правителството на Абу Даби е насочена към изграждане на стабилна икономика и социално развитие. Общият пакет от програми е разделен на приоритетни сектори, като на първо място се поставя инфраструктурата със заделени 213,25 млн.щ.д., петрол и природен газ – 59,57 млн.щ.д., енергетика и водоснабдяване – 30,3 млн.щ.д. и промишленост – 28,34 млн.щ.д.

Най-големите проекти в енергийната област са за развитие на нови енергийни източници за местната и международната индустрия, вкл. възобновяеми източници на енергия и ядрена енергетика, които ще бъдат допълващи на традиционните хидрокарбонни суровини, използвани за производството на над 2 млн. барела дневно суров петрол за износ.

Планът предвижда делът на възобновяемите източници на енергия да достигне 7% от продукцията на електроенергия до 2020 г. В това направление досега беше открит през 2013 най-големият в света соларен парк Masdar. Предстои през 2017 да влезе в експлоатация и първата атомна електроцентрала в Арабския свят с мощност 5,6 МВт, управлявана от Emirate Nuclear Energy Corporation. С това ОАЕ се подготвят за създаване на нова структура на националната енергийна система. Фокусът остава върху развитието на хидрокарбонните и газовите находища, за което са предвидени общо пет проекта до 2017.

Проектите в индустриалната и манифактурната област са насочени към създаване на ново фабрично производство и сектор на услугите, които да диверсифицират местната икономика и спомогнат за икономически растеж в енергетиката, тежката и леката промишленост в региона. Стратегията на Абу Даби се основава на драматичното нарастване на търсенето в региона на продукти от индустриалния сектор, като фокусът е върху тежката индустрия, миннодобивната дейност, металообработката, леката промишленост, химическата промишленост, въздушните превози и сигурността. Три значими проекта в това направление са изграждането на нефтохимичен завод до 2019 и два завода за преработка на алуминий до 2018.

Проектите в сферата на инфраструктурата са насочени към изграждане и усъвършенстване на страната като международен хъб с първокласна инфраструктура, интегриран местен транспорт, морски пристанищен комплекс от международен мащаб, един от най-големите летищни комплески в света и развита туристическа инфраструктура. Предвиждат се нови проекти за изграждане на жилищни и офис сгради, туристически обекти, здравеопазване, образование, транспорт, енергийно и водно снабдяване. Броят на проектите в това направление са седем, със срок на реализация 2020.
Дейността по изграждането на новата жилищна инфраструктура се ръководи от Съвета за урбанистично планиране на ОАЕ. Той се фокусира върху урбанистичното планиране и осигуряване на стратегически растеж, съчетан със стабилност. До 2007 експертизата в това отношение липсваше, но днес се отдава приоритетно значение на баланса между икономическо развитие и социална стабилност. Това включва стратегическо индентифициране на индустриалните области и клъстери с потенциал за растеж и увеличаване на тяхната поддръжка и ресурсно осигуряване. Критерийте, на които е подчинена проектната дейност са ефективност, строителни стандарти, безопасност и сигурност, открито пространство и дизайн, свързаност, публичен достъп и коридори за комунално-битови услуги.

Сподели

error: Do not copy!