България в арабските медии, 21-22.12.2021 г.

Категория: Медия, От нашия екип Коментари:

Медиите в Египет, Йордания и Ливан отразяват изявлението на бившия служебен премиер и настоящ министър на отбраната Стефан Янев по повод напрежението в Украйна

Изявлението на настоящия министър на отбраната и бивш служебен премиер Стефан Янев във връзка с напрежението между ЕС/САЩ и Русия относно Украйна от 21 декември 2021 г. е отразено в широк кръг от медии в Йордания, Египет и Ливан.

Според арабските издания Стефан Янев е заявил, че: „Не счита за необходимо разполагането на допълнителни сили на НАТО на територията на България$.

Той е посочил в изявлението си, че НАТО проучва различни сценарии, за да отговори на „увеличаването на руските военни способности и засилените дейности на източния фланг“, включително разполагането на допълнителни сили на НАТО на територията на България и Румъния.

Обяснил е, че този въпрос в момента се обсъжда и не е взето решение по него, като е предупредил, че подобна ситуация може да доведе до „нежелано повишаване на напрежението в региона“. Той е подчертал, че „на този етап няма основание текущите операции да се разглеждат като пряка заплаха за НАТО… Не смята, че има обстоятелства, които оправдават разполагането на допълнителни сили на наша територия“.

Арабските издания не уточняват, че изявлението е било на собствената фейсбук страница на министър Стефан Янев и е в лично качество, а не официална позиция на българското правителство.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022; д-р Пламен Христов

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!