България в арабските медии, 1-7.11.2021 г.

В периода 01-07.11.2021 г. две иракски медии („Ашур“ и „Уест“) посветиха статии на посещението на служебния министър-председател Стефан Янев в Глазгоу по време на Световната среща на държавните и правителствени ръководители в рамките на 26-та конференция на страните от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 26).

Двете издания с позитивен тон отразяват участието на г-н Янев в шотландската столица. Обърнато е внимание, че служебният премиер се е срещнал с държавни ръководители както на ЕС, така и от световния елит, в т.ч. с емира на Държавата Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани.

Статиите поместват официалните изказвания на служебния премиер, които представят позицията на България на ангажимент към Парижкото споразумение, климатична неутралност до 2050 г., декарбонизация на българската индустрия, посредством Плана за възстановяване и устойчивост на България, както и борбата срещу изменението на климата.

Статия от 07.11.2021 г. в египетския сайт „Египет днес“ отбелязва изразеното желание за засилване на сътрудничеството между Египет и България в редица сфери.

Акцентирано е върху проведената на 06.11.2021 г. среща между египетския държавен министър на военната продукция Мухаммад Ахмад Мурси и извънредния и пълномощен посланик на Република България в Арабска Република Египет Деян Катрачев.

По време на срещата е изразена отправната точка за засилване на стратегическото партньорство, каквато е вярата на двете страни в неговата взаимноизгодност. Подчертава се, че е обсъдена възможността от сътрудничество в редица граждански сфери и тези от военно-промишления комплекс. На свой ред посланик Катрачев е изразил позицията, че срещата предоставя редица възможности за гражданско-военно сътрудничество между двете страни.

В статията се отбелязва, че извънредният и пълномощен посланик на Република България е изразил своето очакване, че срещата може да отвори нови хоризонти за инвестиции и сътрудничество между фирмите за военно-промишлено производство. Подчертал е ключовата роля на Египет в редица сфери в района на Близкия изток.

Официалният говорител на Министерството на военна продукция Мухаммад Айд Бакър е подчертал отличните двустранни отношения между България и Египет, които през последните години са отбелязали ново положително развитие.

Срещата е отразена в още арабски (предимно египетски) онлайн издания, вкл. и във вестник „Аш-Шарк Ал-Аусат/Близък изток“ – тук, тук, тук, тук, тук, тук и тук.

©„Приятели на Арабския свят“, 2021

Сподели

error: Do not copy!