България в арабските медии: отношенията между България и Либия

Категория: Медия Коментари:

В поредица от статии (линк 1, линк 2 и линк 3) в арабските медии в периода 13-16.05.2022 г. беше отразена срещата (13.05.2022 г.) в Народното събрание на България между заместник-председателя на българския парламент г-н Кристиан Вигенин и посланика на Либия в България г-н Муфтах Ахмед Ад-Дрийни.

На срещата са присъствали г-н Анастас Терзобалиев, съветник по въпросите на Близкия изток и Северна Африка към партия АБВ, и г-н Михаил Аргатски, търговски директор на опериращата в арабския свят McCartney Company.

В позитивен тон е отбелязан предметът на разговора – традиционно добрите отношения между Либия и България и възможностите за допълнителното им развитие в различни сфери като туризъм, социална политика, здравеопазване и енерегетика. Било е обърнато внимание и на актуалната политическа обстановка в арабската страна.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022;

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!