Амбициите на „Ислямска държава“

Категория: От нашия екип Коментари:

Действията на ислямистката организация „Ислямска държава“ предизвикаха световното внимание, след като се отдели от своята организация-майка „Ал Кайда“ и постигна фактически контрол върху части от териториите на суверените държави Ирак и Сирия. Известно е отношението на „Ал Кайда“ към „Ислямска държава“, при което първата категорично се разграничи от действията на втората.

„Ислямска държава“ действа в момента на основата на уникална комбинация между радикална ислямистка идеология и прагматичен подход на нейното прилагане. Впечатляващо е краткото време, за което организацията успя да установи ислямска държавна структура, основана на салафитската джихадистка идеология и прилагането на законата на ислямското право – Шериат. Нещо повече – тя има амбиции, които са стратегически по своя характер.

Изявленията и действията на нейни представители позволяват да се откроят следните три етапа в стратегията на „Ислямска държава“:

  1. Установяване на „Ислямска държава“
  2. Регионална експанзия
  3. Глобална експанзия

Първият етап в стратегията на „Ислямска държава“ е осъществен в значителна степен. В контролираните от нея територии се наблюдава процес на създаване на типични за съвременното национално държавно управление институции като централно управляващо правителство с министри и правителствени офиси, паспортна служба и очертава граници в разрез със споразумението Сике – Пико. Това е съществено различно от визията на „Ал Кайда“, която изповядва идеология и програма за установяване на глобална ислямска държава.

Вторият етап – регионална експанзия вече е с положено начало, което намира израз в провежданото религиозно-етническо прочистване на завладените територии. Това се наблюдава по отношение на йезидите и кюрдите. В перспектива обаче възниква основателният въпрос дали прочистването ще засегне и териториите на други съседни държави като Кувейт, Ливан, Йордания и Израел.

Третият етап – глобална експанзия изисква организацията „Ислямска държава“ да създаде значителен потенциал от последователи и материално-финансови ресурси. В това отношение се залага на пропагандата за борба с враговете на исляма сред мюсюлманските населения на други държави, където те срещат проблеми, свързани по един или друг начин с неадекватно представителство в рамките на общественополитическите институции. Призовава се към възприемане на сходен подход с този на „Ислямска държава“ в Ирак и Сирия за решаване на проблемите с дискриминацията на религиозна основа, която не позволява на мюсюлманите да получат равнопоставено положение в страните-домакини. „Ислямска държава“ пропагандира своята идеология, като използва всички съвременни технологични средства – интернет платформи, видеоигри, печатни издания, радио. Акцентът е върху осъзнаването на мюсюлманските общности, че са потиснати и фрустрирани от налаганото им политическо усторойство по модела на европейската демокрация, която е неприложима в Арабския свят и ислямската умма. Така се търсят нови съмишленици, готови да допринесат за глобалната съпротива срещу „европейската потисническа цивилизация“.

Мюсюлманските малцинства в Русия и европейските държави, сред които и България, получават пример за подражание за постигане на политически цели. „Ислямска държава“ днес привлича с политическата си платформа мюсюлмани от Ирак, Сирия, Ливан, Египет, Турция, Европа и Югоизточна Азия. Солидарното участие на последователи на крайния ислямизъм днес в редиците на „Ислямска държава“ означава, че утре може да бъде наблюдавано и на европейска територия, където има мюсюлмани, способни да се поддадат на радикалния ислям, когато се завърнат в страните си на произход.
Крайният резултат в глобален аспект ще се изразява във фундаменталното противопоставяне между ново ислямско политическо устройство и настоящата американско-европейска цивилизация на политическо, културно и религиозно равнище.

Сподели

error: Do not copy!