Участие в Кръгла маса, организирана от БПМР

Категория: Събития Коментари:

На 23 март 2023 г. в хотел Intercontinental се проведе Кръгла маса „Партньорство за развитие“. Събитието беше организирано от Българска платформа за международно развитие (БПМР) по проект „Гражданско участие за открито и отговорно управление на българската политика за международно сътрудничество за развитие“. В мероприятието участие взеха представители както от страна на организаторите, така и от МВнР, Дипломатическия институт към министъра на външните работи, СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Фондация С. Е. Г. А., ИПИ и др. Целта на кръглата маса беше представяне на резултатите и изводите от мониторинговия доклад, посветен на помощта за развитие и хуманитарна помощ на България, която е свързана с Целите за устойчиво развитие на ООН.

По време на събитието се откроиха изказванията на проф. Петранка Филева (председател на УС на БПМР), Н. Пр. Валери Йотов (извънреден и пълномощен посланик на България в БиХ), Зарица Динкова (зам.-министър на външните работи през периода май-декември 2021 г.), доц. д-р Едуард Маринов (НБУ) и доц. д-р Марина Стефанова (СУ). Участниците се обединиха около идеята за приемане на Закон за международно сътрудничество за развитите, който би позволил и активното включване на българския граждански сектор. В дискусията беше отбелязано, че е необходимо да се намери и механизъм за стимулирането на бизнеса, който да реализира проекти и инициативи зад граница под шапката на българската официална помощ за развитие. Беше обсъдена и потенциалната ключова роля на висшето образование в рамките на Сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ. За пример беше даден потенциалът на магистърските програми, които може да служат като инструмент за привличане на чуждестранни граждани, които да бъдат подготвени като екперти.

В хода на дискусията беше отбелязано, че Сътрудничеството за развитие и хуманитарна помощ, които са интегрална част от външната политика на Република България, обхваща следните страни от Близък изток и Северна Африка: Ирак, Йемен, Йордания, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис.

По време на мероприятието председателят на Сдружение „Приятели на Арабския свят“ Владислав Ропев обсъди с част от участниците и присъстващите на събитието потенциални възможности за сътрудничество и партньорство в съвместни проекти.

Сподели

error: Do not copy!