Спазване на примирието в Йемен

Категория: От нашия екип Коментари:

Постигнатото през април 2022 г. примирие в Йемен, удължено с още два месеца на 1 юни 2022 г., може да се счита за значително дипломатическо постижение за ООН (изразено на брифинг в Съвета за сигурност на 14 юни 2022 г.) и нейния пратеник Ханс Грундберг. Докладваният спад на цивилните жертви и намаляването на враждебните действия от двете страни като саудитски въздушни удари и трансгранични операции на Движението „Хути“ е показателно за постигнатия напредък, като се имат предвид предшестващите го месеци на ескалация. Въпреки това, инциденти не липсват – спорадични удари с БЛА, непряк обстрел и въоръжени сблъсъци, регистрирани предимно в близост до провинциите Мариб, Таиз и Худейда, където напрежението остава повишено. Тревога буди и увеличаването на цивилните жертви от мини и експлозиви.

Положителен знак за развитието на примирието е възобновяването на търговските полети от международното летище в Сана – осем двупосочни полета до Кайро и Аман. Повод за оптимизъм е регистрираният по-голям внос на гориво на пристанището Худейда през април и май, отколкото за същия период през предходната година. Въпреки тези показатели, хуманитарните условия са далеч от приемливи. На фона на повишаването на цените на храните и стоките продължава обсадата на град Таиз.

Крехкото примирие ще продължи да дава допълнително време за диалог и пълно прилагане на споразумението, което задължително минава през предложеното от ООН отваряне на пътищата в близост до Таиз.

Перспективите за трайно решение са далечни, защото в конфликта има редица спорни и неуредени въпроси. Основното опасение е, че Движението „Хути“ разглежда примирието предимно като възможност за реорганизация и прегрупиране преди поредната офанзива срещу Мариб. Хутите все още отказват директно да се ангажират с Президентския съвет в Аден, създаден от Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив.

Предизвикателство се явява и дали новосформираният съвет, който се състои от обединяване на различни представители от подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, Южния преходен съвет и други фракции, ще постигне достатъчно единство, за да се ангажира в конструктивен диалог с Движението „Хути“. Следващият период от примирието ще бъде показателен за по-реалните перспективи за уреждане на конфликта.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022; Владислав Ропев

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!