Разширяване на българо-иракското сътрудничество

Категория: Медия Коментари:

На сайта на Българската търговско-промишлена палата е отразена новината за проведена работна среща между председателя Цветан Симеонов, председателя на Българо-иракския бизнес форум инж. Ясин Исса Ал-Хамдани и Димитър Угринов, дългогодишен партньор на БТПП с опит в Близкия изток. Целта е била „стимулиране на по-тесни контакти между български и иракски компании“.

Като основна тема е откроена подготовката на участието на някои български фирми на Багдадския панаир, организиран в края на февруари – началото на март 2022 г. Председателят на Българо-иракския бизнес форум инж. Ал-Хамдани е подчертал, че интерес за иракската страна представляват секторите селско стопанство и земеделие (земеделска техника за култивиране, отглеждане, прибиране и преработка на земеделска и селскостопанска продукция), както и строителство и инфраструктура.

Председателят на БТПП г-н Симеонов е потвърдил готовността за оказване на съдействие за „подпомагане на преките контакти между фирми от страните“.

Към края на срещата Цветан Симеонов е отправил покана към Българо-иракския бизнес форум „да бъде активна организация“, т.е. „да промотира български изделия в Ирак и да представи иракски продукти в България“.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022

Сподели

error: Do not copy!