Отразена среща на министъра на отбраната на Република България Стефан Янев с извънредния и пълномощен посланик на ОАЕ в София

Категория: Медия, От нашия екип Коментари:

Проведената среща (15.02.2022 г.) между министъра на отбраната Стефан Янев и Н. Пр. Султан Ан-Нуайми, извънреден и пълномощен посланик на Обединени арабски емирства (ОАЕ) в София, беше отразена от две иракски медии (линк 1 и линк 2).

Новината е публикувана на страницата на Министерството на отбраната и отразява посещението на извънредния и пълномощен посланик на ОАЕ в министерство. Подчертава се, че отношенията в отбраната между двете държави е редно да получат реализация и на практическо ниво. Н. Пр. Султан Ан-Нуайми е обърнал внимание на факта, че се подготвя обмен на визити на най-високо равнище.

Към 22.02.2022 г. събитието не беше отразено на сайта на Посолството на ОАЕ в Р България.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!