Организацията на страните износителки на петрол се опитва да овладее спада на цените на петрола

Категория: От нашия екип Коментари:

Месец октомври 2014 отбеляза траен тренд на спад на цените на петрола на световните пазари. Основната енергийна суровина остана на цени твърдо под 90 щ.д., като достигна до 81,84 щ.д. (14.10.2014) за първи път от 2010 насам и се задържа около 85 щ.д.
Факторите, които определиха този процес са слабото търсене, дължащо се на ниския растеж на икономиката на Китай, колебливото възстановяване на САЩ и запазващата се стагнация на европейската икономика, чийто растеж остава анемичен с прогноза за 2015 за изпадане в рецесия. Противно на очакванията Саудитска Арабия и Кувейт не коригираха в посока намаляване на своята продукция в опит да се конкурират със САЩ. Това запази нивото от запаси високо, като е налице излишък. САЩ от своя страна отбелязаха ръст на продукцията си от 300 000 барела на ден в надпревара със Саудитска Арабия. Северна Америка е с потенциал да добави други 1 до 1,5 млн. барела до края на годината
Петролният пазар е презапасен, което означава запазване на спада на цените. Перспективата е нежелана за страните от Близкия изток и Северна Африка, докато САЩ и Европа не биха имали нищо против, ако още повече намалят производствените си разходи, като отделят по-малко средства за енергоресурси. Перспективата е нежелана и за Русия, чийто износ е обвързан преимуществено с петрол и газ, докато бюджетът 2014 е изчислен за 117 щ.д. за барел, а за 2015 е на 100 щ.д.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) ще предприеме мерки в опит поне да бъде овладяна тенденцията на по-нататъшно намаляване на цените. Решения в тази посока ще бъдат взети на предстоящото заседание на организацията на 27.11.2014. Генералният секретар на ОПЕК е призовал страните към рязко ограничаване на износа на петрол до 500 000 барела на ден, за да се задържат цените на настоящите нива. Водещите държави Саудитска Арабия и Кувейт, както и Иран, обаче показват нежелание да променят досегашната количествена политика на доставките, тъй като продукцията на Северна Америка би заела освободения квотен дял на пазара, принуждавайки арабските страни да се ограничат в по-малка квота. Продукцията на Саудитска Арабия към септември 2014 достига 9,7 млн.барела на ден и е в състояние да достигне 12,5 млн. барела на ден.
Либия може би ще бъде специален случай. Тя се стреми да получи привилегировано положение поради вътрешната си политическа нестабилност.

Легитимното правителство в Тобрук декларира искане страната да бъде изключена от евентуално решение за съкращаване на квотите за производство. Либия притежава производствен капацитет до 1,4 млрд. барела на ден, достигнат през 2013. Поради политическата криза през пролетта продукцията достигаше едва 215 000 барела на ден, докато след възобновяване на политическия процес страната произвежда 800 000 барела дневно. Държавата изпитва остра необходимост от финансови средства, за да балансира своя бюджет, изготвен на прогнозни цени от 115 щ.д. на барел, докато настоящите продажни цени са твърдо под 90 щ.д. Ето защо представителят на Либия в ОПЕК е изразил разбиране за необходимостта от редуциране на производството на петрол, но е заявил, че страната му има нужда от всеки цент реализирана собствена продукция.

Сподели

error: Do not copy!