Йезидите – едно от противоречията между Иран и Турция, засягащо сигурността в Ирак

Иракската област Синджар исторически е една от спорните територии между федералното правителство и кюрдската автономия. Синджар е ключов район за реализацията на т. нар. ирански полумесец – излаз на Иран към Източното Средиземноморие. Поради това контролът върху района е предмет на остра конкуренция между Ирак, Сирия, Турция, САЩ и Иран. Населяващата областта малцинствена група йезиди беше обект на етническо прочистване от терористичната организация Ислямска държава в Ирак и Леванта.

През войната от 2014 г. до 2017 г. срещу терористичната организация част от йезидите получиха убежище в Иракски Кюрдистан като вътрешно разселени лица, а друга организираха т. нар. сили за защита на Синджар с помощта на проиранските милиции от Силите за народна защита на Ирак – Хашд аш Шааби. След 2017 г. и референдума за независимост на Иракски Кюрдистан Синджар е предмет на остър спор между Автономен иракски район Кюрдистан и федералното правителство на Ирак, а след масовите социални протести през 2019 г. се разглежда съчетано с други остър проблем – разпределението на приходите от търговията с петрол. Следствие на това двете страни – иракските кюрди (Кюрдска демократическа партия) и федералните правителствени сили си поделят контрола съответно върху западната (границата със Сирия) и източната част на Синджар. Пространството между двете части попада под контрола на т. нар. Ислямска държава, която продължава системния си тормоз върху йезидите. За да се защитят йезидите поискаха помощ от Иран в лицето на проиранските паравоенни милиции (Корпус стражи на ислямската революция) и кюрдската терористична организация ПКК (Турска работническа партия), действаща освен в Турция също в Ирак и Сирия (Силите за народна защита на Партия Демократичен съюз и Кюрдски национален съвет).

Така локалният проблем се превръща в епицентър със сериозно комплексно негативно влияние върху Сирийския конфликт и политическите противоречия между иракските кюрди и федерален Багдад, от една страна, и Иран и Ирак, от друга. Ето защо международната общност инициира през 2020 г. споразумение между федералното правителство на Ирак и кюрдската автономия (Кюрдската демократическа партия) за възстановяване на контрола на сигурността, но засега неговото прилагане няма успех, тъй като в него не участва втората по величина кюрдска партия – Патриотичен съюз на Кюрдистан, респективно Иран. Рискът от нова дестабилизация на сигурността все повече нараства и може да се превърне в заплаха.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022; д-р Пламен Христов

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!