България в арабските медии: Някои по-важни статии през март 2022 г.

Категория: Медия Коментари:

В статия от 15 март 2022 г., озаглавена „Нова ера в българо-арабските отношения“, е отразена срещата на министъра на туризма Христо Проданов с арабски дипломати, по покана на либийската дипломатическа мисия в София. Обсъдени са възможностите за развитие на туризма като цяло и в частност на здравния туризъм между България и Либия.

Наблегнато е на факта, че „един от приоритетите на министерството е да улесни процеса на издаване на визи за граждани на т. нар. трети държави и работи активно по този въпрос“.

На срещата са присъствали зам.-министърът Мариела Модева и г-н Йовко Иванов, представител на Българската федерация по балнеоложки науки, туризъм и спа. Заместник-министърът е заявила, че „вече се провеждат бизнес срещи и е сформирана междуведомствена работна група, чиято основна цел е намирането на подходящи решения на същия въпрос, осигуряване на увеличаване на потока от туристи към България“.

На срещата са присъствали посланиците на Държавата Катар, Република Ирак, Саудитска Арабия и Палестинската автономия.

В материал от 19 март 2022 г., посветен на Седмицата на земеделието (19-25 март 2022 г.), част от Международния панаир в Багдад, се отбелязва присъствието както на временно управляващия посолството на Република България в Багдад г-н Никола Драганов, така и на нашия партньор д-р Ясин Ал-Хамдани, председател на Българо-иракския бизнес форум и на Общата федерация на земеделските кооперативи.

В статията се отбелязва, че седмицата е преминала под мотото „Защита и подкрепа на селскостопанските продукти като гаранция за постигане на устойчива продоволствена сигурност“, организирана от Majd Business Group. Събитието е било открито от министъра на земеделието Мухаммад Ал-Кафаджи. Той е отбелязал, че Ирак се стреми да подкрепя земеделските производители. Господин Ал-Кафаджи е подчертал, че селското стопанство е един от основните стълбове на националната сигурност, тъй като е свързано с постигането и на продоволствена сигурност.

От своя страна д-р Ясин Ал-Хамдани заяви, че иракчаните са сред първите земеделци и, че секторът в Ирак бележи известно подобрение благодарение на служителите на Министерството на земеделието. Той подчерта, че Седмицата на земеделието е важна стъпка в подкрепа на местната продукция.

В статия от 27 март 2022 г. е отразено посещението в България на господин Халед Шаукат, член на изпълнителното бюро на тунизийската партия „Нида“ („Призив“). Той е посетил страната ни по покана на председателя на българската партия АБВ г-н Румен Петков.

По време на срещата е обсъдено укрепването на основите на демократичния процес в Тунис и подкрепата от АБВ.

На срещата са присъствали и г-н Анастас Терзобалиев, отговарящ за арабските въпроси и близкоизточните отношения, и д-р Омар Ал-Хаджи, представител на Арабския съвет за интеграция в България.

Статията отразява желанието на г-н Шаукат да придобие опит по отношение на институционалната и конституционна структура на България.

Господин Петков е поел ангажимент неговата партия да се включи в предстоящи събития на Арабския институт за демокрация, председателстван от г-н Шаукат, който от своя страна е отправил покана към българския си колега на посещение в Тунис.

Статията набляга на факта, че АБВ е пример за редица европейски и световни партии за изключителна дипломация в рамките на ЕС, ООН и Арабската лига.

В публикувана на 28 март 2022 г. статия е отразена проведената среща между министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков и ръководителя на либийската дипломатическа мисия в София, посланик Мифтах Ад-Дрени.

Акцентирано е върху „възможностите за задълбочаване на двустранните отношения в областта на труда и социалната политика чрез подписването на споразумение за сътрудничество в областта на социалното осигуряване и обучението“. Според автора на статията една от целите на такъв документ е регламентиране на периодите, през които българи са работили в Либия, като трудовият им стаж бъде признат, за да получат пенсия. Същото се предвижда и за либийските граждани, които работят в България.

В статията се отбелязва, че е бил договорен обмен на опит между България и Либия „на експертно ниво в областта на трудовото законодателство, здравеопазването и условията на труд“. Обсъдена е възможността либийски граждани да се обучават в Българо-германския център за обучение към МТСП.

На срещата е присъствал и г-н Анастас Терзобалиев, съветник по връзките с Близкия изток и арабските страни от партия АБВ.

©„Приятели на Арабския свят“, 2022;

Всички права за публикуване на тази статия са запазени за „Приятели на Арабския свят“. Забранено е повторното публикуване или цитиране от нея, частично или изцяло, без получаване на пряко и предварително разрешение от Сдружението, с изключение на ограничени цитати, които отчитат принципите на научните изследвания, за конкретна образователна или изследователска цел, с необходимостта да се позовава на Сдружението като оригинален издател.

Сподели

error: Do not copy!